خانه

۲
۱

دکوراسيون يعني چه؟

براساس معني مندرج در لغت نامه آکسفورد دکوراسيون داخلي يعني “هماهنگ سازي طراحي شده براي به جلوه در آوردن رنگ ها , اثاثيه و ساير اشيا در يک اتاق يا ساختمان بصورت هنرمندانه.” اين مجموعه با هدف طراحي دکوراسيون داخلي مبتني بر سبکهاي مدرن و بروز استفاده از جديدترين متريالهاي مرتبط با دکوراسيون داخلي از سال ۱۳۷۷ شروع به فعاليت نمود. اين مجموعه با انجام پروژه هاي تجهيز بانکها و همچنين طراحي و اجراي واحدهاي تجاري , اداري , مسکوني متعدد , در سطح ايران داراي تجربه اي مطلوب در زمينه کاري خود مي باشد.